Search:     
 No.Of Item in Your Card
எந்த நேரத்திலும் உங்களால் சுலபமாக புத்தகத்தை வாங்கி படித்து மகிழலாம்மரம் வளர்ப்போம் பணம் பெறுவோம்
புதிய நீதிக் கதைகள்
 
புதிய நீதிக் கதைகள் (Book)  குழந்தைகள் இலக்கியம் >

Authors                     : சுஜாதா

Publisher                  : உயிர்மை

Price                          :   Rs 90.00

Price Outside India :  Rs 200.00

Published Edition    :  1

Published Year        :  Dec.2005

Description        : சுஜாதாவின் புதிய நீதிக்கதைகள் வாழ்வின் சில எளிய உண்மைகளை அங்கதத்துடன் முன்வைக்கின்றன. அவை போதனைகள் அல்ல. பழைய நீதிக்கும் புதிய நீதிக்கும் இடையிலான வித்தியாசங்கள், முரண்பாடுகளைச் சொல்லும் இக்கதைகள் குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் உவப்பூட்டும் அனுபவத்தைத் தருகின்றன.

Price: Rs. 90.00 Buy Now

Copyright 2012 www.tamilbookworld.com Terms and Conditions | Privacy Policy